top of page

Agni Yoga - info rond de boekenreeks

Woordverklaring Agni Yoga: Agni betekent ‘vuur’, en yoga ‘eenwording’. Onder vuur wordt symbolisch het intuïtieve denken verstaan. In deze boekenserie wordt een leefwijze beschreven waarin de eenwording van lichaam en geest tot stand komt in het gewone dagelijkse leven door onze vurige liefde voor het leven in al zijn facetten.


Yoga van Vuur – Yoga van Synthese


De Agni Yoga -teksten zijn op geïnspireerde wijze opgetekend door de Russische Helena Roerich, tijdens haar vele reizen -o.a. door het Himalayagebied- samen met haar echtgenoot, de kunstenaar Nicholas Roerich.


De van oorsprong in de Russische taal geschreven Agni Yoga serie werd sinds 1977 deel na deel in het Nederlands vertaald. In 1998 verscheen ‘Broederschap’, het dertiende deel.

De eerste twee delen ‘Bladeren uit de tuin van Morya’ vormen de basis van de serie. De verschillende onderwerpen die in deze twee boeken besproken worden, komen weer terug in de andere delen van de serie. Steeds wordt er dan weer meer informatie gegeven zodat onze kennis, maar vooral onze intuïtie, spiraalsgewijs opgebouwd en uitgebreid wordt.

In telkens korte paragrafen en in zeer compacte bewoordingen wordt de lezer ingewijd in onbekende werelden. Achter de schijnbaar losse fragmenten gaat zowel voor de hele serie als per boek een zeer systematische opbouw schuil. De energie en kracht die uit deze boeken komen zijn uniek. Wie met deze boeken kennis maakt, al is het maar kort, doet verrassende ontdekkingen.


Agni Yoga is de Yoga van Vuur, van de Hogere Liefde en Intuïtie, van Synthese ook en zeker ook van de dagdagelijkse ethiek. Ze verbindt de objectieve, subjectieve en vurige werelden.Beknopte beschrijving van de boeken 


Bladeren uit de tuin van Morya I –  De Oproep, & Bladeren uit de tuin van Morya II – Verlichting


Het boek de Oproep kende geen hindernissen. Het boek Verlichting is als een rots. Dit deel, dat speciaal aan de verlichting, de verruiming van het bewustzijn is gewijd, wijst de weg hiertoe. Maar steeds wordt er ook op gewezen, dat er meer dan één weg bestaat. Dat ieder de weg moet volgen die het best bij zijn aard en mogelijkheden past.

Agni Yoga


Dit boek geeft praktische aanwijzingen rond de Yoga zelf.


Oneindigheid I – II

In de benadering van Agni Yoga streven we naar Oneindigheid. Het aldoordringende element leidt naar ververwijderde werelden. Het is onmogelijk om grootsheid in één boek tot uitdrukking te brengen. We moeten eerst vorm geven aan het kennen van de Oneindigheid. Net zoals streven de ruimte verovert, zo voert ook het bewustzijn naar Oneindigheid. Zo ontdekken we ook de ververwijderde werelden.


Hiërarchie

De werkelijkheid van de Hiërarchie wordt tot in details toegelicht en er wordt verklaard hoe ermee te verbinden en waarom.


Hart

Dit zevende boek in de Agni Yoga serie richt zich vooral op het hart, het orgaan van licht en liefde. Terwille van de toekomst is het nodig de hele wereld binnen de sfeer van het hart te brengen en te verbinden met het hart van de planeet, van de galaxis en het universum waarin wij leven, bewegen en ons bestaan kennen.


Vurige Wereld I – II – III

De subjectieve en de vurige werelden komen in dit drieluik aan bod.


AUM

Leidraad in dit elfde boek van de Agni Yoga-serie is de klank AUM. Het geheim van deze klank wordt van diverse kanten belicht. Men gaat ervan uit dat hij het trillingsgetal vormt dat de basis is van alle leven.


Nieuw Tijdperk Gemeenschap

Dit boek is wijst de weg naar een nieuwe gemeenschap, de gemeenschap van het nieuwe tijdperk.


Broederschap

Dit dertiende boek die de serie compleet maakt, geeft aan waarheen de mensheid onderweg is. Evenals in de vorige delen worden praktische aanwijzingen afgewisseld met inzichten uit onverwachte hoeken en diepgaande visies.


Bovenaards I, II, III en IV (1938)

Deze boekjes handelen over het ‘innerlijk leven’ doch zijn nog niet vertaald in het Nederlands.

Er zijn tevens de ‘brieven van Helena Roerich’ die nog onvertaald zijn tot hiertoe.

Bron: Groepsmail AY – Eric Du Meunier


Interesse in meer?


Voor meer informatie rondom Agni Yoga en de boeken, alsook interesse in Agni Yoga sessies waarbij de boeken grondig worden besproken?

Kan u ons contacteren door het contactformulier in te vullen op de hoofdpagina OF door ons een mailtje sturen via info@levensster.com.


Uiteraard zijn we ook ontzettend benieuwd naar jullie ervaringen en zien we deze graag verschijnen in de reacties onderaan deze post.


Als slot nog een prachtig 3-minuten youtube filmpje met werken van Nicolas Roerich:18 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page