top of page
Image by Kristina Litvjak
Reiki New Earth
met als fundering de teachings van Reiki Usuï &
aanvullende verdieping vanuit de hedendaagse frequenties en maatschappij.
Reiki behandeling
Voel jij de New Earth call?

 

✰ de call om jouw persoonlijke pad van bewustwording te verdiepen? 

✰ de call om je kanaal verder open te zetten, zodat je op een bewuste

    manier met de New Earth frequenties kan gaan samenwerken? En je dit aardse leven

    kan gaan leven als multidimensionaal wezen! Diep verbonden met het hogere EN het

    aardse?

✰ de call te leren hoe je dankzij RNE je eigen vibratie naar een hoger

    level kan tillen? en zo bewust bij te dragen aan de creatie van de   

    nieuwe aarde?

✰ de call zelf te leren hoe je bij jezelf en bij anderen de Reiki New Earth

    integreert in alles wat je doet? Ga voorbij de 'standaard' behandelingen op de

    massage tafel.

✰ de call je volledig te laten dragen in dit proces &

    je te omringen met gelijkgestemden / je zielsfamilie?

✰ de call te leren hoe je met RNE je hele leven kan creëeren? Je dromen kan

    manifesteren EN dit terwijl je volledig ten dienste bent van het hogere.

✰ de call je bewustzijnsproces verder in beweging te zetten en te

    genieten van de reis?

✰ de call je pure innerlijke vrijheid mag leren ervaren: onthecht van dualiteit (ups &

    downs are part of the human game); onthecht van persoonlijkheid (je ziet de

    spiegels, reflecteert je eigen verantwoordelijkheid en voert open hart

    communicatie); onthecht van bepaalde successen en doelen (deze zijn een

    BONUS in je al vervullende leven), etc.

de call in de lift te stappen en zo te kiezen voor een duurzame groei. Groei dat vraagt om geduld maar je wel het meest directe pad bezorgt. 

VOEL JE EEN JA BIJ EEN VAN DEZE VRAGEN?

CHECK DAN SNEL HIERONDER DE VERSCHILLENDE SPEELVELDEN

Reiki New Earth movement

Reiki New Earth vindt hun origine en fundering binnen de Reiki Usuï stroming van natuurlijke geneeswijzen. 

In alle eerbied, respect en dankbaarheid dragen de wijsheden gedeeld vanuit dr. Usuï en de daaropvolgende masters bij aan deze nieuwe beweging.

Een beweging dat geëvolueerd is, binnen de frequenties van vandaag en morgen. Gebaseerd op de tijdlijnen van nu en het nieuwe Aquarius tijdperk. Met andere noden en energetische lessen dan honderd jaar geleden. Alsook de vraag achter een kwalitatieve en zuivere overdracht, aangezien er doorheen de jaren heen vanuit allerlei (ogenschijnlijk mooie) redenen, er een heuse versnippering is ontstaan in de overdracht van de pure wijsheden en energie.

Hieronder een eerste visual waarin we de evolutie zichtbaarheid geven, zonder de basis als minderwaardig te zien.

Het is belangrijk te begrijpen dat het is zoals appelen met peren te vergelijken. In essentie zijn appelen en peren hetzelfde, namelijk FRUIT. Maar hun vorm, smaak, textuur en eigenschappen zijn een hele andere beleving. De ene niet minderwaardig dan de andere.

Er zijn mensen die van beiden fan zijn, anderen lusten geen van beiden en weer anderen hebben de voorkeur voor de ene of de andere. 

Wat helemaal kan worden doorgetrokken naar Reiki New Earth en de verschillende stromingen binnen het veld van Reiki.

Onze focus ligt dus niet op een verschil MAAR op de evolutie en die wensen we met jouw mee te geven.

Reiki Usui Shiki Ryoho

Founder / Grandmaster = dr. Mikao Usuï

In 1922 ontving hij na mediteren op een berg, na 21 dagen de connectie en symbolen binnen deze stroming. Zo ontstond Usuï-systeem van natuurlijk genezen. Volledig in alignment met wat er dat specifieke tijdperk nodig was en welke vorm klopte.

Reiki Usui Shiki Ryoho

Overdracht

Inwijdingen, theorie en praktijk worden binnen deze stroming gezamenlijk overgebracht tijdens de praktijkdagen. De overdracht volgt een traditionele, mondelinge en schoolse structuur.

Mondelinge Traditie: De kwaliteit van mondelinge traditie gaat uit van de vooronderstelling dat het systeem aan een student wordt gegeven door de persoonlijke aanwezigheid van een master bij de student. Dit gebeurt in de eerstegraads- en tweedegraadscursus, alsmede tijdens andere bijeenkomsten of samenkomsten voor studenten die de master aanbiedt. Dit element omvat ook het begrip dat boeken die informatie bevatten over de feitelijke beoefening de student noch het systeem goed doen. Er worden geen lesboeken gebruikt en doorgaans mogen studenten tijdens de cursus geen aantekeningen maken. Indien hulp nodig is, gaat de student terug naar de master om advies te krijgen, zich dingen te herinneren en eraan te worden herinnerd.

Reiki New Earth

Founder / Grandmaster = Riri Starseed

In 2022 (ongeveer 100 jaar later) ontving ze zeer duidelijk de boodschap dat de huidige scholing / stroming mee diende te evolueren met de huidige energie en collectieve transformatie.

 

Dit gebeurde geleidelijk aan tijdens het faciliteren en creëren van de huidige gidsen & live dagen. In 2022 kreeg ze toestemming de naam ook effectief aan te passen.

Reiki New Earth

Overdracht

Inwijdingen, theorie en praktijk worden verspreid over een langere integratie periode. Creatie van online portaal met waardevolle gidsen + video's + meditaties, voor thuis studie.

 

Toevoeging van groeiende community, voor blijvende groei.

 

De overdracht legt focus op intuïtie en vertrouwen. Op het werkelijk mee bewegen met de energie.

Alsook wordt er in deze vorm zeer veel aandacht geschonken aan de ruimte voor diepe integratie, door de theorie, inwijdingen en praktijk van elkaar te spreiden.

De informatieve overdracht gaat uit van geen gefundamenteerde overdracht in een tijdperk waar men te snel afgeleid is en herhaling nodig heeft.

Binnen Reiki New Earth zijn we afgestapt van het lineair denken en spreken we dus niet langer over verschillende levels.

Onze visie draagt bij aan een circulaire / spiral groei. Waarin je van cyclus naar cyclus beweegt, zoals de seizoenen en de maan elkaar opvolgen. De ene niet beter dan de andere. Wel een bepaalde volgorde die het meest dienende is maar volledig gelijkwaardig. Iedere cyclus draagt simpelweg andere lessen en energiën met zich mee.

Gedeelde ervaringen - testimonials
Beeld je eens in..

 

✰ hoe fijn zou het zijn om je niet langer alleen te voelen in je 'zoekende' pad?

✰ hoe zou het voelen om voluit te mogen vertrouwen op je intuïtie en hiervoor uit te komen?

✰ wat nou als je werkelijk stapsgewijs al je zorgen overboord mag gooien en je dromen mag zien uitkomen?

✰ hoe zou het voelen om een diepere connectie te voelen met je lichaam, de taal ervan te leren begrijpen en het zelfhelend vermogen te activeren?

✰ wat nou als je voluit helemaal JEZELF mag zijn!!! Zonder oordeel, zonder verwachtingen, gewoon in pure onvoorwaardelijke verbinding?

✰ hoe mooi zou het zijn om jouw gaven te her-activeren, te verdiepen, te vergroten? Zodat jij nog grootser kan bijdragen aan de creatie van onze nieuwe aarde?

✰ wat nou, als alles wat je hier leest nog niet kan samenvatten van wat je juist ontvangt en zal bewandelen? Maar dat je het voelt, dat dit bij jou hoort? En wat als je dat gevoel gewoon volgt? 

Boeddha beeld
Reiki New Earth cycle
OPENING UP

✰ Tijdens deze cyclus wordt je fysieke energielichaam terug opengezet, geactiveerd of dieper verankerd.

 Je leert hoe je jouw zelfhelend vermogen kan inzetten binnen verschillende situaties: van fysieke ongemakken tot overprikkeling als HSP'er. 

 Je ontvangt toegang tot een uitgebreid online portaal met diepgaande GIDS, werkboek, uitgebreide video's en geleide meditaties. 

 Laat je de veiligheid voelen om in eerste plaats weer diep te verbinden met jezelf en daardoor ook de ander.

Herontdek het vleugje magie en activeer je gaven, waardoor je ook anderen kan ondersteunen met de Reiki New Earth energie.

✰ Ga ervaren met Reiki New Earth en opstellingenwerk.

Stap dit persoonlijke pad van bewustwording in, vergroot het en leer daarnaast specifieke methodieken die je kan inzetten voor jezelf, je naasten en eventuele klanten.

Reiki New Earth  cycle
DESTRUCTION OF ILLUSIONS

 

Deze cyclus staat vol in het teken van je emotionele & mentale energielichaam te openen en reinigen. Denk aan alle geconditioneerde overtuigingen en verhalen die je niet langer dienen.

 Tijdens deze cyclus doorloop je vaak een ware mindf*ck en doorbreek je allerlei illusies, zoals tijd & ruimte. 

 Met als methodiek dat je Reiki New Earth vanop afstand kan sturen, plus naar je verleden en toekomst (Quantum leaps) leert sturen. Verschillende dimensies en tijdlijnen vloeien door elkaar. 

Je ontdekt een super krachtige maar korte methodiek, om affirmaties in te prenten (tatoeëren) in je ziel.

 De magie wordt dieper verankerd.

 Ook hier ontvang je  toegang tot een uitgebreid online portaal met diepgaande GIDS, werkboek, uitgebreide video's en geleide meditaties. 

 Ervaar een vernieuwde verbinding tussen hemel en aarde & seksuele energie, dankzij het sacred wombwerk.

Reiki New Earth cycle
REBIRTH, CREATION & MASTERSHIP

 

✰ Deze cyclus gaat werkelijk BEYOND alles wat je tot nu toe dacht te weten. Door het openen en verankeren van je spirituele energielichaam.

 Het is een waar geboorteproces van 9 maanden, van zaadje tot geboorte.

 Het is een diepe verankering van je innerlijke wijsheden en masteren van de nieuwe aarde frequenties in je dagelijkse leven.

 De wijsheden worden ook hier overgedragen via een online portaal & net zoals bij de voorgaande cyclussen een diepere integratie via de persoonlijke en groeps whatsapp begeleiding. Alsook de live tempel dagen. 

 Thema's dat o.a. worden aangeraakt: non-duality; non-personality; telepathie; identiteit; breken van universele wetten; multidimensionaliteit; etc.

 Onvoorwaardelijke verbinding met je RNE teacher als spirit guide in human form.

 Inclusief luxe intensive van 3-4 dagen.

De negen fundamenten gelinkt aan het Reiki New Earth pad:

 

De Reiki New Earth wordt in de fundering gedragen door negen pilaren, die op zich zelf al een krachtige energie belichamen maar samen gevoegd de persoonlijke & collectieve transformatie kunnen verankeren.

De negen elementen dragen een heilzame energie, die als methodiek worden ingezet om het proces op een diepgaande manier te ondersteunen.

De verschillende elementen zijn volledig gelijkwaardig aan elkaar en staan ook in verbinding met elkaar. Hierdoor liggen er in de gehle beleving van de student diepe lessen en ervaringen verscholen.

Integratie & duurzame groei: binnen een Reiki New Earth traject wordt er heel veel aandacht en ruimte geschonken aan integratie en verankering. De huidige maatschappij vraagt om een bewuste creatie van tijd. Tijd waarin de student door middel van ervaren, de lessen ook effectief tot zich neemt voor het leven en niet voor maar even. Onze focus ligt op DUURZAME groei die je voor je leven meedraagt en niet voor maar even.

Inwijding: een inwijding omschrijven is onmogelijk, aangezien het een heilzame methodiek is dat enkel de teachers mogen uitoefenen, om in alle zuiverheid het kanaal van een persoon open te zetten voor de hogere frequenties. De inwijding is een sleutelmoment in het leven van de student, waarop deze de bewuste keuze maakt om een portaal te openen naar hogere frequenties. Zodra men doorheen dit portaal is gestapt, kan men niet meer onder dat bewustzijn komen. De inwijding is een heilig moment tussen de student en de teacher, waarin het één-zijn met de Reiki New Earth energie wordt belichaamd. De andere elementen dragen compleet bij in toepassen van de hogere bewustwording in het dagdagelijkse leven. Teachers hebben zelf eerst een heel traject moeten doorlopen eer ze op deze manier met de energie van een ander mogen leren werken, ze dragen een grote verantwoordelijkheid voor zichelf en de ontvanger.

Heilige symbolen: they are not secret but sacred! In feite kan je de dag van vandaag zo goed als ieder symbool van de traditionele Reiki leren terugvinden op het internet. Het kennen van een symbool, wil echter niet zeggen dat je de heilige werking ervan kan inzetten en begrijpen op een dieper niveau. De heilige symbolen worden ingezet als methodieken binnen de tweede cyclus. De energie van deze cyclus, in combinatie met de symbolen maakt dat heel wat illusies en overtuigingen die gepaard gaan aan de menselijke ervaring, kunnen worden getransformeerd naar een multidimensionale ervaring.  

Reiki New Earth sessies / behandelingen: hierbij gaan we verder dan de standaard gekende handoplegging als basisoefening van dit systeem. Tijdens de eerste cyclus, zal je inderdaad deze leren toepassen en ontvangen. Echter begrenzen we ons niet binnen een schoolse overdracht. Bewust geven de ruimte voor intuïtie en unieke energieën die mogelijks deel willen uitmaken van de Reiki New Earth sessie, denk aan channelen van lichttaal en werken met essentiële oliën. Ook het verankeren van de wereld als je spiegel, RNE opstellingswerk, sacred wombhealing en communiceren met gidsen kunnen tot een RNE live dag behoren. Dat wat het meest dienende is voor de personen en het collectief wordt uitgedragen in vertrouwen. Ondertussen dragen verschillende studenten de RNE energie uit doormiddel van bijvoorbeeld boeken, songs en zelfs sport. Reiki = levensenergie en gaat dus verder dan de massage tafel.

Online portaal: ook hier koppelen we ons los van de gekende mondelinge traditie, die volgens ons enerzijds gebaseerd is op de tijdlijnen van 100 jaar geleden waarin meer ruimte was in het dagdagelijks leven. Anderzijds op een tekort / angst mindset dat de gegeven informatie niet dienstbaar zou zijn. Het is belangrijk dat men de informatie op een multidimensionale manier tot zich krijgen (video, schrift, audio, online en live), om zo de wijsheden ook effectief in alle velden tot zich te laten. Ook kiezen we er bewust voor om geen begrenzingen maar eensgezindheid naar buiten te brengen. Ook blijft men hier levenslang toegang tot hebben, zodat men kan mee evolueren met de energie van het collectief, aangezien deze nu in snel tempo evolueert.

 

Geschiedenis: het ontvangen en toe laten van de geschiedenis is een belangrijk onderdeel van de energie overdracht en het compleet openzetten voor de gelinkte frequenties. Het maakt deel uit van het proces en bewustwording van diens plek hier als ziel.

Geld: dit element is vaak het element waar de hoogste drempel ligt voor velen, omdat dit binnen het huidige collectief nog een thematiek is dat diep aan het transformeren is. Alsook er nog vaak beoordeeld wordt op spiritualiteit en geld, hier ligt voor vele nog een trauma of ongheelde overtuigingen. Het vormt namelijk de brug tussen de spirituele / niet-materiële dimensie en de aardse / materiële dimensie. Het is een methodiek gecreëerd door het universum voor pure heling, aangezien geld op zich zelf volledig neutraal is en dus voornamelijk fungeert als symboliek en spiegel. Ieder level binnen de Reiki New Earth stroming draagt een energie uitwisseling gelinkt aan een bedrag, geïnspireerd op de oorspronkelijke bedragen binnen de Usuï stroming. Hieronder delen we extra informatie over de energie uitwisseling per cyclus. De energie achter deze bedragen, vragen een groter begrip van de student met betrekking tot de energetische overdracht en balans. De wereld draait op balans. Spirituele ontwikkeling alleen weggeven, draagt dus niet bij tot die balans.

Richtlijnen: naast de vijf leefregels overgedragen via de Usuï traditie, ontvang je nog twee richtlijnen die bijdragen aan je groei en draagkracht binnen de huidige tijdlijnen. Het toelaten van deze richtlijnen opent een veld van vragen, die je dichterbij je eigen kern brengen. Alsook vergemakkelijken ze het pad naar bewustwording.

Community: het pad naar eenheid is te vinden in jezelf compleet te laten dragen binnen je pad en te verbinden met zielen die een gelijkaardig pad van bewustwording bewandelen. De RNE community draagt een gigantische impact bij aan diegene die het toelaten. Delen = Helen en dat observeren we sterk. Ieder level heeft een eigen community en draagt een eigen energie uit binnen het collectieve bewustzijn. Je hoeft het werkelijk niet langer alleen te doen.

✰ 

Ontdek in onderstaande tabel onze richtlijnen met betrekking tot een zuivere & kwalitatieve energie uitwisseling.

Ieder bedrag draagt een specifieke symbolische en heilige kracht met zich mee gebaseerd door numerologische wijsheden. 

Met steeds de optie tot termijnbetalingen om zoveel als mogelijk mensen te bereiken en kansen te creëren. 

Het voorproces van de master en het jaartraject vraagt om al in een bepaald veld te stappen, door zelf in te voelen welke symbolische energie je wenst mee te nemen in je traject. 

Wens je meer informatie achter de heilige symboliek, ben je welkom ons een berichtje te sturen via contact@newearthteaching

OPENING UP

Energie uitwisseling:

€333 enkel los te volgen bij een teacher in wording.

Bij expert teachers maakt deze cyclus deel uit van een combi traject van 5 maanden t.w.v. €1900

DESTRUCTION OF ILLUSIONS

Energie uitwisseling:

€666 enkel los te volgen bij een teacher in wording.

Bij expert teachers maakt deze cyclus deel uit van een combi traject van 5 maanden t.w.v. €1900

CREATION, REBIRTH & MASTERSHIP

Energie uitwisseling:

vanaf €7777

Teacher in wording vraagt voor de eerste groep:

tussen €5555 - €7777

Termijnbetalingen mogelijk, totale uitwisseling moet voldaan zijn voor de laatste dag van het traject.

De lange trajecten vragen een multidimensionaal veld en opening van keuzevrijheid van symbolische overdracht & persoonlijke draagkracht.

Teacher

Energie uitwisseling:

€4444

100% non-profit

Deze investering gaat uitsluitend terug naar de Reiki New Earth movement.

Jaartraject

Energie uitwisseling:

bedrag tussen €8888 - €15.000

Teacher in wording vraagt voor de eerste groep:

€7777- €9999

Dit is inclusief:

* de eerste drie cyclussen

* langere 1:1 diepgaande guidance

* extra live dagen, individueel & in groep

* bonussen

Idem voorproces als master level.

Wit zand en steen

Krista Liekens

Riri kwam niet zomaar toevallig op mijn pad! Net het moment waarbij ik al mijn puzzeltjes volop aan het leggen was, bracht Riri mij de ontbrekende laatste stukjes via het Reiki New Earth level one traject . Zo dankbaar voor al dit moois! Naast de fijne Gids, geniet ik ook heel erg van de community. Waar ik mij voorheen vaak zo alleen in kon voelen, kwam ik nu terecht in een warm bad vol bezieling, vol gelijkgestemde soulsisters (& men). Dit alles samen, maakt het als een ware beleving. Ik voel me nu eens zo energiek, eens zo in mijn kracht en kijk met énorm veel power en vertrouwen mijn nieuwe wereld aan, zowel op persoonlijk vlak maar zelfs ook op business vlak. <3

Céline De Winter

Ik leerde Riri in het najaar van 2021 kennen net op het moment dat ik een cursus Reiki wilde volgen :-). Het eerste deel van dit traject werd online gegeven, wat voor mij heel fijn was! Zo kon ik zelf beslissen waar & wanneer ik me erin wou verdiepen. Het online portaal is erg uitgebreid (werkboek, video's, bijlagen, diepgaande gids,...). New Earth Teaching heeft echt aan alles gedacht, de informatie is meer dan compleet! Ik heb op geen enkel moment een afstand ervaren tussen Riri en mijzelf omwille van het online gedeelte... Ze is zo betrokken geweest in mijn proces, vanaf dag 1. Ze faciliteert en ondersteunt waar jij nood aan hebt. Na het afwerken van het online gedeelte planden we de inwijdingen, ook op afstand... maar opnieuw: niet ervaren :-)! Ik voel me vereerd en dankbaar dat Riri mij Reiki New Earth aanleert. Met haar enthousiasme en energie voelt het zo veilig en vertrouwd aan. Binnenkort volgt het tweede deel van dit traject, namelijk de verdiepingsdagen. Ik kan niet wachten! Wauw, wat een goede beslissing.